2421 3 16777 | Αντωνοπούλου 167, ΤΚ 38221 Βόλος | info[at]synta-scoop.eu
Επιλογή Σελίδας

Καθορισμός – προσδιορισμός της ψηφιακής επάρκειας της επιχείρησης

Βάση της ψηφιακής αναβάθμισης της επιχείρησης είναι ο προσδιορισμός της ψηφιακής επάρκειάς της.

Οι επιχειρήσεις, με βάση την ετοιμότητα και τον εξοπλισμό τους σε τεχνολογίες της νέας ψηφιακής εποχής (broadband συνδέσεις, αξιοποίηση υπηρεσιών clouding κλπ) κατατάσσονται σε τέσσερες (4) κατηγορίες. Το ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ και το ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ χρηματοδοτεί την αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά μια κατηγορία (επίπεδο ετοιμότητας).

Μαζί θα προσδιορίσουμε το επίπεδο στο οποίο κατατάσσεται η επιχείρησή σας και τις δυνατότητες αναβάθμισής της.

Go Back