2421 3 16777 | Αντωνοπούλου 167, ΤΚ 38221 Βόλος | info[at]synta-scoop.eu
Επιλογή Σελίδας

Υποβολή πρότασης στο αντίστοιχο πρόγραμμα για χρηματοδότηση

Τελευταίο βήμα του προγράμματος είναι η υποβολή του για χρηματοδότηση. Η διαδικασία υποβολής προϋποθέτει την ολοκλήρωση των προηγουμένων σταδίων – βημάτων, όπως έχουν περιγραφεί και πρέπει να γίνει μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Σε ολόκληρη την διαδικασία  η επιχείρηση θα συνεργάζεται με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της Σύν τοίς Άλλοις.

Go Back