2421 3 16777 | Αντωνοπούλου 167, ΤΚ 38221 Βόλος | info[at]synta-scoop.eu
Επιλογή Σελίδας

Αναγνώριση και καταγραφή των ψηφιακών αναγκών της επιχείρησης.

Γίνεται λεπτομερής καταγραφή της ψηφιακής υποδομής της επιχείρησης και στην συνέχεια προτείνονται λύσεις για την ψηφιακή αναβάθμισή της.

Αυτές μπορεί να αφορούν την προμήθεια νέου εξοπλισμού και λογισμικού, την δικτύωση της επιχείρησης, την προμήθεια σύνδεσης υπερυψηλής ταχύτητας στο ίντερνετ (εφόσον αυτό είναι εφικτό), την δημιουργία ιστοχώρου και ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης, την διαφήμισή της μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και την προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού για τις ειδικότερες ανάγκες της επιχείρησης.

Go Back