2421 3 16777 | Αντωνοπούλου 167, ΤΚ 38221 Βόλος | info[at]synta-scoop.eu
Επιλογή Σελίδας

“Ποιοτικός εκσυγχρονισμός” Έως 100% επιδότηση για τυποποίηση τροφίμων

Μέχρι το τέλος Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει η δράση του ΕΣΠΑ «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός». Πρόκειται για να στοχευμένο πρόγραμμα που θα ενισχύει μεσαίες επιχειρήσεις για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για τη βελτίωση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων. Η δράση προβλέπει χρηματοδότηση μέχρι και 100% για τον σχεδιασμό, την τυποποίηση και την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για τον κατάλληλο εξοπλισμό και αφορά σε επιχειρηματικά σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 120 εκατ. ευρώ και δικαιούχοι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και των εννέα στρατηγικών κλάδων προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) (Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), υγεία: και υλικά – κατασκευές). Ειδικότερα, μέσω της πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν προτάσεις που αφορούν σε: απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της, εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης- διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμό, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων, συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες προμήθειας μεταφορικών μέσων, υπηρεσιών συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς και πλήρους μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού. Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής: Μέχρι 100% επιδότηση αφορά μηχανήματα και εξοπλισμό και συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμό, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων. Μέχρι 4.000 ευρώ επιδότηση είναι για σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου. Επιδότηση 40% και μέχρι 24.000 ευρώ για μία τουλάχιστον μόνιμη θέση εργασίας αφορά σε μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ). Για μεταφορικά μέσα προβλέπονται οι...

Η Ελλάδα πρώτη στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ

Τελειώνει το 2017 και ας γίνουμε λίγο κριτικοί για την ανάπτυξη που έρχεται και είναι στη γωνία και δεν την βλέπουμε, αλλά οι αριθμοί άλλα μας λένε. Η Ελλάδα είναι 1η σε απορροφητικότητα κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Το ακούμε και δεν καταλαβαίνουμε. Και τι έγινε; Σε μας τι επίπτωση έχει; Πρώτα απ’ όλα πρέπει να γίνει κατανοητό τι σημαίνει ΕΣΠΑ και τι χρηματοδοτεί. Το ΕΣΠΑ λοιπόν χρηματοδοτεί έργα και δράσεις στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας ώστε να αποκτήσει η χώρα αναπτυξιακή προοπτική. ΔΕΝ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΛΕΦΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Βασικό να το ξέρουμε. Όπου λοιπόν ακούτε ΕΣΠΑ, χρήμα για τον καθένα μας ΔΕΝ ΕΧΕΙ. Δηλαδή το ΕΣΠΑ δεν μοιράζει χρήματα απευθείας στους πολίτες, αλλά έμμεσα. Κάνει πχ τους οδικούς άξονες και βοηθάει τις μεταφορές ανθρώπων και προϊόντων (έμμεσο όφελος για τον καθένα μας). Χρηματοδοτεί κοινωνικές δράσεις όπως οι παιδικοί σταθμοί και αυξάνει τους δικαιούχους. Χρηματοδοτεί δομές υγείας και βελτιώνει το σύστημα υγείας. Χρηματοδοτεί όμως και επιχειρήσεις; ΝΑΙ χρηματοδοτεί και επιχειρήσεις σε συγκεκριμένες ενέργειες των επιχειρήσεων που αφορούν στρατηγική ανάπτυξή τους. Δηλαδή δεν δίνει χρήματα στον επιχειρηματία για να κινηθεί και να αποκτήσει ρευστότητα, αλλά να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες για να αναπτυχθεί η επιχείρησή του (πχ εξαγωγές, νέα προϊόντα, έρευνα, ίδρυση επιχείρησης, νέες θέσεις εργασίας κλπ). Αν θέλει ο επιχειρηματίας να αποκτήσει ρευστότητα, υπάρχουν άλλα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Σ’ αυτά όμως ισχύουν οι κανόνες ανταγωνιστικότητας και πρέπει να “πείσει” ότι η ρευστότητα που ζητά θα “πιάσει τόπο”. Είναι αλήθεια ότι στο κομμάτι αυτό ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ και σ’ αυτό μάλλον φταίνε οι “αξιολογήσεις” και η βιωσιμότητα των τραπεζών (γιατί αυτό το κομμάτι αναγκαστικά περνάει μέσα απ’ τις τράπεζες). Φυσικά...

Eνίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα. Περίοδος υποβολής: από 18/12/2017 έως 28/3/2018 Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf). Είδος ενίσχυσης Επιχορήγηση / Επιδότηση Περιοχή εφαρμογής Όλη η Ελλάδα Όροι και προϋποθέσεις Ύψος επιδότησης 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. … Τι χρηματοδοτείται Επιδοτούμενες δαπάνες Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος Μεταφορικά μέσα Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3...