2421 3 16777 | Αντωνοπούλου 167, ΤΚ 38221 Βόλος | info[at]synta-scoop.eu
Επιλογή Σελίδας

Η Ελλάδα πρώτη στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ

Τελειώνει το 2017 και ας γίνουμε λίγο κριτικοί για την ανάπτυξη που έρχεται και είναι στη γωνία και δεν την βλέπουμε, αλλά οι αριθμοί άλλα μας λένε. Η Ελλάδα είναι 1η σε απορροφητικότητα κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Το ακούμε και δεν καταλαβαίνουμε. Και τι έγινε; Σε μας τι επίπτωση έχει; Πρώτα απ’ όλα πρέπει να γίνει κατανοητό τι σημαίνει ΕΣΠΑ και τι χρηματοδοτεί. Το ΕΣΠΑ λοιπόν χρηματοδοτεί έργα και δράσεις στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας ώστε να αποκτήσει η χώρα αναπτυξιακή προοπτική. ΔΕΝ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΛΕΦΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Βασικό να το ξέρουμε. Όπου λοιπόν ακούτε ΕΣΠΑ, χρήμα για τον καθένα μας ΔΕΝ ΕΧΕΙ. Δηλαδή το ΕΣΠΑ δεν μοιράζει χρήματα απευθείας στους πολίτες, αλλά έμμεσα. Κάνει πχ τους οδικούς άξονες και βοηθάει τις μεταφορές ανθρώπων και προϊόντων (έμμεσο όφελος για τον καθένα μας). Χρηματοδοτεί κοινωνικές δράσεις όπως οι παιδικοί σταθμοί και αυξάνει τους δικαιούχους. Χρηματοδοτεί δομές υγείας και βελτιώνει το σύστημα υγείας. Χρηματοδοτεί όμως και επιχειρήσεις; ΝΑΙ χρηματοδοτεί και επιχειρήσεις σε συγκεκριμένες ενέργειες των επιχειρήσεων που αφορούν στρατηγική ανάπτυξή τους. Δηλαδή δεν δίνει χρήματα στον επιχειρηματία για να κινηθεί και να αποκτήσει ρευστότητα, αλλά να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες για να αναπτυχθεί η επιχείρησή του (πχ εξαγωγές, νέα προϊόντα, έρευνα, ίδρυση επιχείρησης, νέες θέσεις εργασίας κλπ). Αν θέλει ο επιχειρηματίας να αποκτήσει ρευστότητα, υπάρχουν άλλα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Σ’ αυτά όμως ισχύουν οι κανόνες ανταγωνιστικότητας και πρέπει να “πείσει” ότι η ρευστότητα που ζητά θα “πιάσει τόπο”. Είναι αλήθεια ότι στο κομμάτι αυτό ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ και σ’ αυτό μάλλον φταίνε οι “αξιολογήσεις” και η βιωσιμότητα των τραπεζών (γιατί αυτό το κομμάτι αναγκαστικά περνάει μέσα απ’ τις τράπεζες). Φυσικά...

«Επιχειρούμε Έξω»

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/Ειδική Γραμματεία Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Επιχειρούμε Έξω», με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνείς εκθέσεις.Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% και χρηματοδοτούνται πλάνα συμμετοχών σε εκθέσεις ύψους μέχρι και 100.000 ευρώ.   Έναρξη υποβολών αιτήσεων στο www.ependyseis.gr από τις 08/01/2018 με την πρόσκληση να μένει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολών. Για τη συγκεκριμένη δράση, οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς...

Eνίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα. Περίοδος υποβολής: από 18/12/2017 έως 28/3/2018 Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf). Είδος ενίσχυσης Επιχορήγηση / Επιδότηση Περιοχή εφαρμογής Όλη η Ελλάδα Όροι και προϋποθέσεις Ύψος επιδότησης 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. … Τι χρηματοδοτείται Επιδοτούμενες δαπάνες Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος Μεταφορικά μέσα Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3...

Πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων άνεργων νέων 18-29 ετών

Η δράση απευθύνεται σε 3.000 ανέργους νέους ηλικίας 18 μέχρι 29 ετών με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, μέσω της υποστήριξής τους στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων. Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η καθοδήγηση των συμμετεχόντων στην κατάρτιση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με τη βοήθεια της οποίας η επιχειρηματική ιδέα θα μετατραπεί σε επιχειρηματικό σχέδιο. Τη δράση θα ακολουθήσει πρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων ηλικίας 18-29 ετών για τη δημιουργία επιχείρησης καθώς και παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών mentoring, όπως αναφέρεται στο έγγραφο εξειδίκευσης του ΕΠ, όπως ισχύει. Περίοδος υποβολής από 6/11/2017 έως 30/6/2018 Όροι και προϋποθέσεις Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηματοδότησης Τεχνικό Δελτίο Πράξης Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου, σχετικό θεσμικό πλαίσιο για την επιλογή των συμπραττόντων φορέων. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων Προγραμματική σύμβαση. Δεδομένου ότι για την υλοποίηση της πράξης οι Δικαιούχοι δύναται να συμπράξουν με λοιπούς φορείς, θα πρέπει κατά την υποβολή της πρότασης να τεκμηριώνεται η επιχειρησιακή και διοικητική ικανότητα και των λοιπών εταίρων. Συνεπώς, τα στοιχεία τεκμηρίωσης της επάρκειας τυχόν εταίρων, σύμφωνα με τον Οδηγό Αξιολόγησης θα πρέπει να υποβληθούν από το Δικαιούχο μαζί με τα δικά του δικαιολογητικά, ως δικαιούχου. Επίσης, θα πρέπει να καταθέσει Μνημόνιο Συνεργασίας με τους συμπράττοντες φορείς, στο οποίο να περιγράφεται ο διακριτός ρόλο του κάθε εταίρου. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα (εφόσον απαιτείται). Λοιπά...
Σελίδα 2 από 212