Πρόγραμμα «ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ » (1997-2000). Γερμανία.

Τίτλος : Training of the trainers

Θέμα: Έρευνα για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών για εκπαίδευση εκπαιδευτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αναπτύσσονται εκπαιδευτικά βοηθήματα για εκπαιδευτικούς με χρήση νέας τεχνολογίας στην παράδοση και γενικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαίδευση με πολυμέσα, εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστές).

el Ελληνικά
X