Πρόγραμμα «ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ » (1997-2000). Ελλάδα.

Τίτλος : ROADS – training modules in the road transports

Θέμα: Ανάπτυξη αυτόνομων ενοτήτων κατάρτισης για ευρωπαίους μεταφορείς με χρήση πολυμέσων και δικτύων. Ξεκινώντας από βασική έρευνα των εκπαιδευτικών αναγκών των μεταφορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (συμμετέχουσες χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Βρετανία, Φινλανδία, Σουηδία) αναπτύσσονται εκπαιδευτικά υλικά για εκπαιδευόμενους με λίγα ή καθόλου προσόντα, προσαρμόζονται σε ευέλικτες μεθόδους εκπαίδευσης (πολυμέσα,διαδίκτυο) και τελικά εντάσσονται σε εκπαίδευση μέσω δικτύων.

el Ελληνικά
X