Πρόγραμμα «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» (1996-1998). Γερμανία.

Τίτλος : EDUVINET-Education via networks

Θέμα: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού συστήματος από απόσταση εκπαίδευσης μέσω δικτύων για εκπαιδευτές και μαθητές. Αναπτύσσεται εξυπηρετητής ιστοσελίδων από το IWB Γερμανίας, ο οποίος τροφοδοτείται από εκπαιδευτικό υλικό από τις συνεργαζόμενες χώρες μέσω συστήματος συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο. Ο εξυπηρετητής περιέχει εκπαιδευτικό υλικό από τις χώρες, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία.

el Ελληνικά
X