ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ - CREATIVE EUROPE

Το Creative Europe είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη του πολιτιστικού και οπτικοακουστικού τομέα.

Ακολουθώντας το προηγούμενο πρόγραμμα Creative Europe, η Creative Europe θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς για την περίοδο 2021-2027. Το Πρόγραμμα βασίζεται και συνεχίζει τη δομή του προηγούμενου προγράμματος με τρία σκέλη – «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», το οποίο καλύπτει πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς με εξαίρεση τον οπτικοακουστικό τομέα. «MEDIA», που καλύπτει τον οπτικοακουστικό τομέα · και το «CROSS-SECTORAL σκέλος», το οποίο καλύπτει δραστηριότητες σε όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς.

Στόχοι

Οι στόχοι της Creative Europe είναι:

  • να υποστηρίξει τη δημιουργία ευρωπαϊκών έργων και να βοηθήσει τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής και της παγκοσμιοποίησης, προκειμένου να αξιοποιήσουν το οικονομικό τους δυναμικό, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή 
  • να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών μέσων και να βοηθήσει τους τομείς του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης της Ευρώπης να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και κοινό ·
  • η προώθηση διατομεακών καινοτόμων δράσεων και διαφορετικών, ανεξάρτητων και πλουραλιστικών μέσων.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δηλώστε συμμετοχή ως ειδικός (expert) που θέλει να συμμετάσχει ως φυσικό πρόσωπο σε ομάδα εργασίας εκπαιδευτικού διακρατικού προγράμματος στην ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (media, art, culture κλπ) ή ως επιχείρηση που επιθυμεί να υποβάλλει ή να είναι εταίρος σε διακρατικό πρόγραμμα.
Συμπληρώστε ένα σύντομο προσωπικό ή εταιρικό προφίλ, αναφέροντας τα ενδιαφέροντα και τον τρόπο που επιθυμείτε να συμμετέχετε στην πλατφόρμα
Γράψτε τυχόν επιπλέον στοιχεία που αφορούν την συμμετοχή σας, όπως την ιδέα σας ή συγκεκριμενοποιείστε το ενδιαφέρον σας (προαιρετικά)
=
Συμπληρώστε την ένδειξη. (προστασία από spam και bots)

el Ελληνικά
X