ΑΝΑΣΑ

Αποτελέσματα προγράμματος ενίσχυσης επιχειρήσεων ΑΝΑΣΑ

Στις 24 Δεκεμβρίου 2020 ανακοινώθηκαν επίσημα τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση για ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID 19. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εγκρίθηκαν 1003 επενδυτικά σχέδια, απορρίφθηκαν 5.507 γιατί δεν επαρκούσε η χρηματοδότηση και άλλα 82 απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους. Read more…

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Πώς οι συνεργασίες μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή και το θάνατο των startups και των projects

Είναι πραγματικά τόσο σημαντικό να έχουμε ισχυρές εταιρικές σχέσεις για τη διαχείριση ενός επιτυχημένου σχεδίου της ΕΕ; Δεν αρκεί να έχουμε τη σωστή ιδέα, ένα καλά μελετημένο σχέδιο, έναν υγιή προϋπολογισμό και πολλούς εταίρους; Προφανώς όχι. Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε γιατί μια καλή ομάδα είναι τόσο σημαντική για Read more…

COST – Open call for proposals

Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν προτάσεις δράσης COST που συμβάλλουν στην επιστημονική, τεχνολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική πρόοδο της γνώσης και την ανάπτυξη της Ευρώπης. Ενθαρρύνονται οι πολυεπιστημονική και διεπιστημονικές προτάσεις. Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής και έγκρισης της πρότασης δράσης ανοικτής πρόσκλησης (SESA) βασίζεται πλήρως στην επιστήμη και την Read more…

SMART4ALL

SMART4ALL 1st call: Πειράματα μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ τομέων (CTTE)

Το SMART4ALL είναι ένα χρηματοδοτούμενο από το H2020 έργο το οποίο ενισχύει τις δυνατότητες μεταξύ των ευρωπαίων ενδιαφερομένων μέσω της ανάπτυξης αυτοσυντηρούμενων, διασυνοριακών πειραμάτων που μεταφέρουν γνώσεις και τεχνολογία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας. Στοχεύει στην προσαρμοσμένη υπολογιστική χαμηλής ενέργειας (CLEC) για τα κυβερνο-φυσικά συστήματα (CPS) και το Read more…

Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ – 2η Πρόσκληση “Επιχειρήσεις”

Η Δράση αποτελεί συνέχεια της πρώτης σχετικής Πρόσκλησης προς τους «φορείς Αρωγούς» και αφορά την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σε συνεργατικά σχήματα, με έμφαση στην διάσταση της καινοτομίας, για την ανάπτυξή τους, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ) με άλλες επιχειρήσεις. Η Δράση στοχεύει στην Ανάπτυξη σημαντικής Read more…

ΟΑΕΔ

2η επιχειρηματική ευκαιρία για 3000 ανέργους

Στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης όλων των προγραμμάτων του Οργανισμού, η Διοίκηση του ΟΑΕΔ προχώρησε στον ανασχεδιασμό του «Προγράμματος δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας», που είχε καλύψει μόνο 2.000 από τις 5.000 διαθέσιμες θέσεις σε διάστημα 22 μηνών. Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους διέκοψαν Read more…

e-shop για λιανικό εμπόριο

Χρηματοδότηση για δημιουργία e-shop στο λιανικό εμπόριο

Την ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του λιανεμπορίου με πόρους από το ΕΣΠΑ για τη δημιουργία e-shops δρομολογεί το υπουργείο Ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση θα είναι 100% έως 5.000€ για την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος. Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε και αναμένεται να προκηρυχθεί τον Ιανουάριο 2021.

Κοινωνική ένταξη: Σχεδιάζοντας το μέλλον

    Social Inclusion Workshop Thursday, November 26th 2020 (GMT+2, time zone in GREECE/BULGARIA/LITHUANIA): 13:30-17:20 (GMT+1, time zone in BELGIUM/ITALY/CZECH Rep.): 12:30-16:20 ORGANISERS Ministry of Development and Investments, ESF Actions Coordination and Monitoring Authority (ΕΥSEKT) European Commission, DG Employment Social Affairs and Inclusion, Unit A.5 Cyprus, Greece (DG EMPL) PARTICIPANTS Greece Read more…

el Ελληνικά
X