Πρόγραμμα «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» (1996-1998). Ιρλανδία.

Τίτλος : ARKNET-The ark learning network

Θέμα: Ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για νέους αγροτικών και αστικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνονται εγχειρίδια, εκπαιδευτικό υλικό πολυμέσων (cd-rom) και εκπαίδευση από απόσταση

el Ελληνικά
X