Είναι πραγματικά τόσο σημαντικό να έχουμε ισχυρές εταιρικές σχέσεις για τη διαχείριση ενός επιτυχημένου σχεδίου της ΕΕ; Δεν αρκεί να έχουμε τη σωστή ιδέα, ένα καλά μελετημένο σχέδιο, έναν υγιή προϋπολογισμό και πολλούς εταίρους;

Προφανώς όχι.

Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε γιατί μια καλή ομάδα είναι τόσο σημαντική για ένα επιτυχημένο έργο και πώς να οικοδομήσουμε μια ισχυρή κοινοπραξία, μαθαίνοντας από τα λάθη που έγιναν από τρεις νέους ευρωπαίους startups.

Το 2014, οι RiderSate, Nonabox και Bubblemee ήταν τρεις πολλά υποσχόμενες startups.

Τότε, κάτι συνέβη.

Τον Δεκέμβριο του 2014, ο Santi Casado, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της RiderState, μιας ισπανικής startup που ανέπτυξε ένα κοινωνικό παιχνίδι για τους ποδηλάτες, αποφάσισε να το κλείσει μετά από χρόνια σκληρής δουλειάς και προσπάθειας.

H Nonabox ήταν μια πολλά υποσχόμενη συνδρομητική υπηρεσία πώλησης υψηλής ποιότητας προϊόντα για έγκυες γυναίκες και νεαρές μητέρες. Δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία της στην Ιταλία, η εταιρεία έκλεισε τον Μάρτιο του 2015.

To Bubblemee απέτυχε αμέσως μετά την έναρξή του λόγω προβλημάτων σύνθεσης της ομάδας.

Αυτά και άλλα παραδείγματα περιλαμβάνονται στο LIFE – ένα χρηματοδοτούμενο από το H2020 έργο, το οποίο μελέτησε προκλήσεις, λάθη και αποτυχίες 166 ευρωπαϊκών startups μεταξύ 2015 και 2016.

Ο στόχος ήταν να καταπολεμηθεί ο «φόβος της αποτυχίας» και αντ’ αυτού να παρασχεθούν στους επιχειρηματίες στην Ευρώπη πολύτιμες γνώσεις.

Νεοσύστατες επιχειρήσεις (Startups) VS έργων (projects) της ΕΕ

Μπορούν αυτές οι γνώσεις να είναι πολύτιμες και για τα ευρωπαϊκά έργα;

Μια Startup είναι ένα επιχειρηματικό έργο που φιλοδοξεί να κλιμακωθεί μέσα σε 3-5 χρόνια.

Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο διαρκεί 3-5 χρόνια, αλλά είναι υψίστης σημασίας τα αποτελέσματά του να αναπαραχθούν, να είναι eκλιμακώσιμα και να έχουν διαρκή αντίκτυπο στην κοινωνία πέρα από τον κύκλο ζωής του.

Και τα δύο χρειάζονται μια ομάδα που εκτελεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων για να επιτύχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα σε ένα καθορισμένο χρονικό πλαίσιο.

Η επιτυχία είναι δύσκολη και στις δύο περιπτώσεις: συνήθως έχουμε την τάση να αναδεικνύουμε τις ιστορίες επιτυχίας, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μόνο 1 στις 10 startups επιβιώνουν στην “κοιλάδα του θανάτου” των πρώτων 3 ετών.

Ομοίως, το 80-90% των ευρωπαϊκών προτάσεων απορρίπτονται κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης.

Ακόμα και μετά την έγκρισή του, συχνά παρουσιάζονται προβλήματα κατά την εκτέλεση του έργου.

Η τελική έκθεση του έργου LIFE δείχνει ότι οι τρεις κύριες πηγές προβλημάτων για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (startups) είναι:

  • Ομάδα
  • Χρήματα
  • Ανάπτυξη προϊόντων

Αφήνοντας κατά μέρος τα χρήματα και τα θέματα ανάπτυξης προϊόντων, η οικοδόμηση μιας πετυχημένης ομάδας (winning team) μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά μεταξύ της επιτυχίας και της αποτυχίας για μια εκκίνηση – ειδικά στην πρώτη φάση της.

Μια κακή ομάδα οδηγεί σε συνεχείς διαφωνίες, παρανοήσεις, εντάσεις, έλλειψη δεξιοτήτων και απώλεια ενδιαφέροντος.

Θα μπορούσαν τα θέματα των ομάδων να έχουν τόσο τεράστιο αντίκτυπο στο ποσοστό επιτυχίας ενός ευρωπαϊκού σχεδίου;

Για τους ειδικούς αξιολογητές των σχεδίων της ΕΕ, ναι.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης του H2020, μία από τις πιο κοινές αιτίες απόρριψης συνδέεται με τη σύνθεση της εταιρικής σχέσης.

Οι κοινοπραξίες με αλληλοεπικάλυψη ή ελλείπουσα εμπειρογνωμοσύνη δεν πείθουν τους αξιολογητές και συχνά αποτελούν ένδειξη ανεπαρκούς σχεδίου διαχείρισης.

Οι κακές εταιρικές σχέσεις μπορούν επίσης να υπονομεύσουν την υλοποίηση του έργου.

Πράγματι, ένα στα τρία έργα πρέπει να προσαρμόζεται συχνά λόγω της αποχώρησης των εταίρων.

Μάθετε από τα λάθη εκκίνησης: σαφήνεια, λειτουργία και χρόνο.

Σαφήνεια

Οι ιδρυτές του RiderState υποτίμησαν τη σημασία μιας λεπτομερούς και μακροπρόθεσμης συμφωνίας εταίρων.

Λίγους μήνες μετά την έναρξή τους, υπήρχαν ιδρυτές με παρόμοια προφίλ, ορισμένοι από αυτούς ήταν φίλοι και δεν μίλησαν για αναδυόμενα προβλήματα, ορισμένοι άρχισαν να χάνουν το ενδιαφέρον τους για την εκτέλεση των καθηκόντων και να μειώνουν τις προσπάθειες και τη δέσμευσή τους.

Μέχρι τη στιγμή που κάθε μέλος είχε δει τον ελέφαντα στο δωμάτιο, ήταν πολύ αργά.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο.

Εάν ξεκινήσετε επιλέγοντας τους συνεργάτες σας μεταξύ των φίλων σας, στη συνέχεια, τους βρείτε ένα ρόλο να παίξουν στο πλαίσιο του έργου, κάποιος μπορεί να διαπιστώσει ότι δεν μπορούν να κάνουν ορισμένες από τις εργασίες που απαιτούνται από αυτούς, ή το έργο δεν έχει το απαραίτητο προσωπικό, χρόνο ή πόρους, ή οι εταίροι μπορεί να ξεκινήσουν άλλες σημαντικές δραστηριότητες και να μειώσουν τη συμμετοχή τους στο έργο.

Και έχοντας αυτούς τους “φίλους” που εργάζονται για το έργο θα μπορούσε να δημιουργήσει τριβή με άλλους εταίρους, ή θα μπορούσαν να ζητήσουν περισσότερα από τον προϋπολογισμό, ή απλά να εγκαταλείψουν την κοινοπραξία εντελώς.

Όσο για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, η σαφήνεια και μια σαφής νομική δέσμευση από την αρχή είναι μια μεγάλη βοήθεια.

Κάθε μέλος θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τον ρόλο, τα καθήκοντα και τις μακροπρόθεσμες ευθύνες του, όπως επισημαίνεται ειδικά στη συμφωνία επιχορήγησης.

Έχοντας μια καλή διαχείριση και το εσωτερικό σχέδιο επικοινωνίας παίρνει την κατάσταση υπό έλεγχο και δίνει κάθε εταίρο ενημέρωση ανατροφοδότηση.

Λειτουργία

Η ικανότητα είναι στην οικοδόμηση μιας win-win κατάστασης.

Εάν κάθε εταίρος επιλεγεί για την εμπειρογνωμοσύνη του με βάση μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, εργασία ή τομέα, θα αποκομίσουν και οι άλλοι επίσης άμεσα οφέλη από τα αποτελέσματα του έργου και θα δεσμευτούν για το έργο μακροπρόθεσμα.

Η Nonabox δεν είχε μέλος τεχνικής ομάδας. Ως εκ τούτου, οι ιδρυτές αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες τη διαχείριση του πιο σημαντικού περιουσιακού στοιχείου τους: την διαδικτυακή πλατφόρμα.

Η απόφαση αυτή κατέληξε να τους κοστίσει πάνω από έξι μήνες και 200.000 ευρώ χωρίς να επιτύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Ομοίως, σημαντικοί βασικοί παράγοντες ενδέχεται να μείνουν εκτός της κοινοπραξίας σε έργα της ΕΕ.

Για παράδειγμα, οι εταιρικές σχέσεις που αποτελούνται κυρίως από δημόσιους ή ακαδημαϊκούς εταίρους, αλλά οι οποίες στερούνται εκπροσώπων από βιομηχανίες, ιδιωτικές εταιρείες ή άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την αξιολόγηση και την εκτέλεση του έργου.

Ισορροπία και λειτουργικότητα είναι τα κλειδιά.

Η διατομεακή και η διασυνοριακή συνεργασία είναι θεμελιώδους σημασίας.

Η συγκέντρωση συμπληρωματικών εταίρων από διάφορους τομείς, υπόβαθρα και περιφέρειες τονώνει την πραγματική προστιθέμενη αξία και καθιστά πιο πιθανό την επιτυχία του σχεδίου.

Χρόνος: Σχέσεις και όχι προσλήψεις

Το αντίθετο του να φέρνεις φίλους είναι να χτίζεις μια ομάδα προσλαμβάνοντας μόνο νέα ονόματα.

Το κύριο πρόβλημα του Bubbleme είχε ήταν να πάρει καλά μέλη στην ομάδα. Οι ιδρυτές προσπάθησαν να το λύσουν με τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις και τη συνάντηση νέων ανθρώπων που θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην startup, αλλά αυτό δεν λειτούργησε.

Τα κύρια διδάγματα που έμαθαν οι ιδρυτές ήταν ότι για να αποκτήσουν καλούς συνιδρυτές, είναι σημαντικό να έχετε πρώτα αξιόπιστους ανθρώπους που ήδη γνωρίζετε στο δικό σας δίκτυο που έχουν συμπληρωματικά προφίλ.

Ο ίδιος μηχανισμός χρησιμοποιείται συχνά σε έργα της ΕΕ.

Σήμερα, είναι σχετικά εύκολο να βρούμε νέους εταίρους και να οικοδομήσουμε μια κοινοπραξία από το μηδέν.

Όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ διαθέτουν ένα τμήμα αφοσίωσης για την εξεύρεση εταίρων· υπάρχουν δεκάδες ομάδες στο LinkedIn και το Facebook για να βρουν νέους συνεργάτες, πλατφόρμες και εκδηλώσεις δικτύωσης.

Όλα αυτά τα εργαλεία είναι εξαιρετικά χρήσιμα και σημαντικά για την εξεύρεση νέων εταίρων.

Για παράδειγμα, εδώ στο Up2Europe, κάναμε την ευρωπαϊκή συνεργασία και εταιρική σχέση να οικοδομήσουμε την αποστολή μας.

Αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά είναι πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα κανάλια.

Αν τα χρησιμοποιήσετε μόνο για να βρείτε τα ελλείποντα τελευταία ονόματα για να ολοκληρώσετε τη συνεργασία σας, όλα εξαρτώνται από την τύχη.

Η εναλλακτική λύση είναι να τα χρησιμοποιήσουμε ως επένδυση μακροπρόθεσμα.

Χρειάζεται χρόνος για να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας οικοδόμησης εταιρικής σχέσης.

Η ισχύς που μπορούν να παρέχουν πλατφόρμες όπως η Up2Europe είναι τεράστια – όταν χρησιμοποιούνται σωστά.

Παρέχουν τη δυνατότητα ανακάλυψης νέων επαγγελματιών, εμπειρογνωμόνων και εταιρειών για την οικοδόμηση πολύτιμων, αξιόπιστων σχέσεων και μακροχρόνιας συνεργασίας εκτός των άμεσων αναγκών του έργου.

Η προληπτική συμμετοχή αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής σε άλλα έργα και, ως συντονιστής, θα έχετε ένα αξιόπιστο δίκτυο για να εμβαθύνετε όταν χρειάζεται να αναζητήσετε αξιόπιστους συνεργάτες έργου.

Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τα έργα της ΕΕ, η έννοια είναι η ίδια.

Μια στενή και συμπληρωματική ομάδα είναι αδιαπραγμάτευτη για την επιτυχία.

Όπως και στο ποδόσφαιρο, οι νικήτριες ομάδες έχουν όλους τους παίκτες τους στις σωστές θέσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό.

Επίσης, συνεχώς προπονούνται και παίζουν μαζί για να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον καλύτερα, αναπτύσσουν συνέργεια και μοιράζονται αμοιβαίες στρατηγικές για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να κερδίσουν το παιχνίδι.

Απόδοση από άρθρο του Angelo Napolitano

el Ελληνικά
X