Καλούνται τα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ Συν τοις Αλλοις σε τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 6 μμ στα γραφεία της ΚΟΙΝΣΕΠ οδός Αντωνοπούλου 167 Βόλος.

Θέματα:

  1.  Απολογισμός πεπραγμένων ΔΣ για το 2017
  2. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων 2017
  3. Απαλλαγή ευθύνης Δ.Σ. για την χρήση 2017
  4. Προγραμματισμός δράσεων για το 2018
  5. Ορισμός εκπροσώπου για την συμμετοχή στην δημιουργία Ένωσης φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

el Ελληνικά
X