Με τον όρο “Προγράμματα” στην Συν τοις Άλλοις εννοούμε κάθε τι που βοηθά, υποστηρίζει, αναδεικνύει και προωθεί την κοινωνική οικονομία, τις συνεργατικές δράσεις.   Τα προγράμματα μπορεί να αφορούν:
 • Χρηματοδοτήσεις από
  • εθνικές (δημόσιες) πηγές προς τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας,
  • ευρωπαϊκές πηγές
  • ευρωπαϊκές πηγές και προϋποθέτουν διακρατικές συνεργασίες
  • ιδιωτικές πηγές (τράπεζες, ιδιωτικά ταμεία)
 • Μικροχρηματοδοτήσεις από
  • ιδιώτες και φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)
  • ιδιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 • Έμμεση χρηματοδότηση μέσω
  • επιδοτήσεων μισθοδοσίας ή κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων (πχ. προγράμματα ΟΑΕΔ)
  • εκπαιδευτικών δράσεων, δράσεων κινητικότητας εργαζομένων και μελών φορέων Κ.ΑΛ.Ο
  • δράσεων εθελοντισμού και αλληλέγγυας προσφοράς
 • Συνεργασίες που αποδίδουν προστιθέμενη αξία στους συμμετέχοντες, είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε φορείς και οργανισμοί.
Όλα τα παραπάνω είναι ενδεικτικές περιπτώσεις προγραμμάτων με τα οποία ασχολείται η Συν τοις Άλλοις ΚοινΣΕπ και πληροφόρηση και ενημέρωση γι αυτά θα βρίσκεται στον ιστοχώρο μας. Παράλληλα είμαστε ανοικτοί σε ιδέες και προτάσεις, στη συμμετοχή και υποστήριξη δράσεων. Υποστηρίζουμε και συμμετέχουμε όπως μπορούμε σε δράσεις που μας προτείνονται από φυσικά πρόσωπα και φορείς. Επίσης είμαστε ανοικτοί στη συμμετοχή νέων μελών στον Συνεταιρισμό μας, είτε είναι φυσικά πρόσωπα, είτε νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις συμμετοχής στον Συνεταιρισμό  

el Ελληνικά
X