Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασηςΜε την υπ’ αριθ 2532 / 558 /Α3/22-04-2021 Τρίτη (3η ) τροποποίηση της πρόσκλησης για την Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου, η πρόσκληση για επιχορήγηση των επιχειρήσεων εστίασης για προμήθεια θερμαντικών σωμάτων, παρατείνεται μέχρι 31/12/2021.

«5. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την 04η.01.2021 και ώρα 15.00 έως την
31.12.2021 ώρα 17:00. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής
των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή Αίτησης».

el Ελληνικά
X