28 χρόνια εμπειρίας

1992
Σεπ 92 - Δεκ 94 FORCE
FORCE

Προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιφερειακές περιοχές της ΕΕ. Δημιουργία και ανάπτυξη οδηγού καλής πρακτικής και εγχειριδίου εκπαίδευσης. Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος FORCE. Τα προϊόντα του σχεδίου βραβεύθηκαν από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων DGXXII με τον τίτλο “Transnational product”

1996
Ιαν 1996-1998 ARKnet
ArkNet-The Ark learning network

Ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για νέους αγροτικών και αστικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ, σχέδιο «ARKNET-The ark learning network». Περιλαμβάνονται εγχειρίδια, εκπαιδευτικό υλικό πολυμέσων (cd-rom) και εκπαίδευση από απόσταση

1996
Σεπ 1996 EDUVINET
Education via Network

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού συστήματος από απόσταση εκπαίδευσης μέσω δικτύων για εκπαιδευτές και μαθητές. Αναπτύσσεται εξυπηρετητής ιστοσελίδων από το IWB Γερμανίας, ο οποίος τροφοδοτείται από εκπαιδευτικό υλικό από τις συνεργαζόμενες χώρες μέσω συστήματος συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο. Ο εξυπηρετητής περιέχει εκπαιδευτικό υλικό από τις χώρες, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Στα πλαίσια του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ – Ανοικτή από απόσταση εκπαίδευση, σχέδιο EDUVINET-Education via networks.

1996
1996-1998 ROADS
ROADS-Training modules in the road transports

Ανάπτυξη αυτόνομων ενοτήτων κατάρτισης για ευρωπαίους μεταφορείς στα πλαίσια της υλοποίησης προγράμματος ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ «ROADS – training modules in the road transports» με χρήση πολυμέσων και δικτύων. Ξεκινώντας από βασική έρευνα των εκπαιδευτικών αναγκών των μεταφορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (συμμετέχουσες χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Βρετανία, Φινλανδία, Σουηδία) αναπτύσσονται εκπαιδευτικά υλικά για εκπαιδευόμενους με λίγα ή καθόλου προσόντα, προσαρμόζονται σε ευέλικτες μεθόδους εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των πολυμέσων) και τελικά εντάσσονται σε εκπαίδευση μέσω δικτύων (κυρίως Ίντερνετ). Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Λεονάρντο ντα Βίντσι με τίτλο “ROADS – Training modules in the road transports”.

1997
1997-2000 Training the trainers
Training the trainers in CBT

Έρευνα για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών για εκπαίδευση εκπαιδευτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (πρόγραμμα «Training of the trainers» στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ). Αναπτύσσονται εκπαιδευτικά βοηθήματα για εκπαιδευτικούς με χρήση νέας τεχνολογίας στην παράδοση και γενικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαίδευση με πολυμέσα, εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστές).

1997
1997-1999 ODTSME
On Demand training in SMEs

Ανάπτυξη ενοτήτων κατάρτισης βασισμένων στην εργασία (μέθοδος εκπαίδευσης βασισμένης στην εργασία – work based learning) μέσω δικτύων για εκπαιδευόμενους που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν σε μικρές επιχειρήσεις. Στα πλαίσια του προγράμματος Λεονάρντο ντα Βίντσι , σχέδιο “ODTSME On demand training in very small enterprises”

1999
1999-2001 ROADS II
ROADS in Eastern Europe

Ανάπτυξη Κέντρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αυτόνομων ενοτήτων κατάρτισης για ευρωπαίους μεταφορείς στα πλαίσια της υλοποίησης προγράμματος ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ «ROADS in Eastern Europe» με χρήση πολυμέσων και δικτύων. Ξεκινώντας από βασική έρευνα των εκπαιδευτικών αναγκών των μεταφορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (συμμετέχουσες χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Βρετανία, Φινλανδία, Σουηδία, Ισπανία, Σλοβακία, Λιθουανία, Λετονία) αναπτύσσονται εκπαιδευτικά υλικά για εκπαιδευόμενους με λίγα ή καθόλου προσόντα, προσαρμόζονται σε ευέλικτες μεθόδους εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των πολυμέσων) και τελικά εντάσσονται σε εκπαίδευση μέσω δικτύων (κυρίως Ίντερνετ). Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Λεονάρντο ντα Βίντσι με τίτλο “ROADS in Eastern Europe”.

1998
1998-2000 100 NE
100 New enterpreneurs

Τα διάφορα εθνικά και περιφερειακά συστήματα ποιοτικής ανάλυσης των εξελίξεων στην αγορά εργασίας με τη βοήθεια ότι οι εμπειρίες των ανέργων που δημιουργούν τη δική τους εταιρεία δείχνουν θετικά γεγονότα Σε αντίθεση με αυτόν τον καλό στόχο, υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες να μεταφερθεί η ιδέα ενός καλού διευθυντή στην πράξη. Το πρόβλημα αυξάνεται όταν ο επιχειρηματίας είναι νεαρός και δεν έχει εμπειρία σε εταιρείες. Τα μέτρα στήριξης για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων, θα πρέπει να συμπληρωθούν με άλλα ειδικά μέτρα που εφαρμόζονται στους νεότερους. Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι τα εκτεταμένα μέτρα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ είναι απολύτως απαραίτητα για τους νεότερους, ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν την κατάσταση, να αξιολογήσουν τον εαυτό τους και να λάβουν τις πιο βολικές αποφάσεις.

1998
1998-2000 NEW SKILLS
100 New enterpreneurs

Το αναπτυγμένο πρόγραμμα σπουδών εισάγει τους μαθητές σε νέες έννοιες και ιδέες από τα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά επαγγέλματα, εισάγει το νεότερο λογισμικό που αναπτύχθηκε για επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική ζωή.

1999
1999-2001 ITTT
ITTT Latvia

Ανάπτυξη κέντρου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Riga Technical University. Συμμετοχή στην ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (continuous education centre) του RTU. Το κέντρο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης δημιουργήθηκε από κοινοπραξία του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Μεταφορών, του Υπ. Διοίκησης της Λετονίας και του Riga Technical University. Υπεύθυνος καθηγητής RTU N. Salenieks, Διεθνής ομάδα ανάπτυξης (καθ. Stuart Cole University of North London – πλέον London Metropolitan University, Ingrid Nyman Gothia Logistics Center, Κώστας Μίνος). Θεματικά αντικείμενα: Μεταφορές, Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση.

2001
2001-2020 e-Learning
e-Learning Centre

το έργο προορίζεται να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκπαίδευση της ηλεκτρονικής μάθησης
σχεδιαστές περιεχομένου
Οι σχεδιαστές θα μάθουν πώς να μάθουν τα εργαλεία υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκαν
την έκδοση ηλεκτρονικών μαθημάτων.
Οι σχεδιαστές θα μάθουν πώς να αναπτύσσουν περιεχόμενο κατάλληλο για το
απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος.

Οι νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση έχουν αποδειχθεί πολύ χρήσιμες αλλά
ταυτόχρονα απαιτούν προηγούμενη τεχνική κατάρτιση και πρακτικές γνώσεις.

2001
2001-2002 Τελεφερικ Πηλίου
Μελέτη τελεφερικ Πηλίου

Συμμετοχή στη μελέτης για τη δημιουργία και λειτουργία τελεφερίκ στο Πήλιο. Συμμετοχή στην ομάδα μελετητών – ερευνητών από την Αναπτυξιακή Επιχείρηση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (ΑΝΕΜ) και το Πανεπιστημίο Θεσσαλίας.

2002
2002-2005 FLUENT
FLUENT a speech practicing tool

Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών εκπαίδευσης στην ορθή προφορά σε 10 ευρωπαϊκές γλώσσες (speech practicing tool). Εφαρμογές αξιολόγησης της ορθής προφοράς σε συνδιασμό μητρικής και γλώσσας εκμάθησης σε 10 διαφορετικές ευρωπαϊκές γλώσσες μέσω web. Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ με τίτλο “Fluent”

2003
2003-2005 BABELIA
Training the e-learning language trainer

Δημιουργία ενός διεθνούς μαθήματος σε διαφορετικές γλώσσες για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των καθηγητών γλωσσών που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες ως χρήσιμα εργαλεία στις τάξεις τους. Το μάθημα είναι το αποτέλεσμα της ανταλλαγής εμπειριών και κριτηρίων μεταξύ μιας ομάδας Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων.

2003
2003-2005 e-CREATOR
Training the e-learning content designer

Ανάπτυξη 6 ενοτήτων κατάρτισης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την δημιουργία υλικών και εργαλείων για ηλεκτρονική εκπαίδευση καθηγητών – δημιουργών (e-creators) εξ αποστάσεως εκπαίδευσηςς.

2003
2003-2005 DLFS
Developing learning facilitators in SMEs

Ανάπτυξη 6 ενοτήτων κατάρτισης για την εκπαίδευση επιμορφωτών (facilitators) σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι ενότητες κατάρτισης αποτελούν ολοκληρωμένο course για επιμορφωτές σε αντικείμενα που αντιστοιχούν στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων (micro-enterprises) των χωρών της ΕΕ. (Developing learning facilitators).

2003
2003-2005 SEEL
Benchmarking system for regions

Ανάπτυξη συστήματος συγκριτικής ανάλυσης και καθιέρωσης κριτηρίων και δεικτών ποιότητας μιας περιφέρειας γνώσης. Δημιουργία εργαλείων για τη συγκριτική ανάλυση. · Quality Guidelines for E-Learning Delivery · Quality Guidelines for Supporting Learners and Organisations · Quality guidelines for Learning Resource Providers · Quality Guidelines for Learning Strategy and Innovation Με βάση αυτά έγινε συγκριτική αξιολόγηση των περιφερειών Ponte (Italia), Andalusia (Spain) και Θεσσαλία (Ελλάδα). Η συγκεκριμένη ανάλυση καθορίζει τη δυνατότητα στρατηγικής ανάπτυξης της Θεσσαλίας ως περιφέρειας γνώσης Η Θεσσαλία αξιολογήθηκε ως προς τη δυνατότητα εκπλήρωσης των κριτηρίων της περιφέρειας γνώσης και προτάθηκαν μέσα και στρατηγικές ανάπτυξής της

2004
2004 Needs analysis
Needs analysis in SMEs

Ανάλυση αναγκών στις μικρές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (έρευνα αναγκών και συγκριτική ανάλυση στις χώρες Ιρλανδία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ελλάδα και Πορτογαλία). Η ανάλυση περιλαμβάνει έρευνα στις χώρες και συγκριτική ανάλυση με στόχο την ανάδειξη των βασικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες σ’ ένα επιμορφωτή. Η ανάλυση βασίσθηκε σε πρωτότυπα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν σε μικρές επιχειρήσεις στις συμμετέχουσες χώρες.

2004
2004-2007 iTV
Interactive TV

Διερεύνηση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών μεθόδων άμεσης εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις με διαδραστική τηλεόραση (interactive TV). Ερευνητικό πρόγραμμα επέκτασης της μεθόδου εκπαίδευσης του κέντρου εκπαίδευσης της Volkswagen στην Ευρώπη (iTV)

2006
2006-2010 Innovation
innovation Pole of Thessaly

Συμμετοχή στην ομάδα σύνταξης και αναμόρφωσης της πρότασης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».

Ανάπτυξη υλικών και μεθοδολογιών της Ενέργειας Δ5 του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας, με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

2006
2006-2008 eTIMES
Training the Intermediary Management in European Social institutions

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενοτήτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για ενδιάμεσα στελέχη οργανισμών κοινωνικής οφέλειας, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος e-Times «Training the intermediary management in European Social Institutions»

2007
2007-2009 eCLIENT
Virtual simulator for language learning for tourism professionals

Ανάπτυξη εξομοιωτή (simulator) για την εκμάθηση γλωσσών από εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού. Προβλέπεται η δημιουργία ενός εξομοιωτή που θα παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης Αγγλικών, Γαλλικών, Ισπανικών, Γερμανικών, Βουλγαρικων και Ελληνικών, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος eCLIENΤ «Virtual simulator for language learning for tourism professionals»

2011
2011-2018 100 MIRRORS
Tools for motivating enterprising women

Ανάπτυξη εργαλείων για την παρακίνηση και επικοινωνία γυναικών που επιχειρούν στην Ευρώπη. Δημιουργία κοινότητας με πρότυπα 200 γυναίκες παραδείγματα σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (100mirrors.eu)

el Ελληνικά
X