ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ERASMUS+

Το Erasmus + είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Προσφέρει μια εμπειρία που αλλάζει τη ζωή σε περισσότερους από 10 εκατομμύρια συμμετέχοντες τα τελευταία 30 χρόνια και θα συνεχίσει να προσφέρει ευκαιρίες για μια μεγάλη ποικιλία ατόμων και οργανισμών για τον επόμενο επταετή κύκλο ζωής (2021-2027).

Προτεραιότητες

Ο στόχος του Erasmus + είναι να υποστηρίξει την εκπαιδευτική, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ποιότητα των θέσεων εργασίας και στην κοινωνική συνοχή, στην προώθηση της καινοτομίας και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού ιθαγένειας.

Κατά την περίοδο 2021-2027, το Erasmus + θα συνεχίσει να βασίζεται στην επιτυχημένη και ευρεία εμπειρία του, εστιάζοντας σε τρεις οριζόντιες προτεραιότητες: ένταξη και ποικιλομορφία, ψηφιακός μετασχηματισμός, περιβαλλοντική αειφορία

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα θα υποστηρίξει

 1. σχολική ανάπτυξη και άριστη διδασκαλία.
 2. τη διαδικασία της Κοπεγχάγης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ·
 3. την ανανεωμένη ατζέντα της ΕΕ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διαδικασία της Μπολόνια ·
 4. την ανανεωμένη ατζέντα της ΕΕ για την εκπαίδευση ενηλίκων ·
 5. η ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία · και
 6. το πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ για τον αθλητισμό.

Συγκεκριμένα ζητήματα που αντιμετωπίζει το πρόγραμμα περιλαμβάνουν:

 • Ενθάρρυνση των νέων να συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή δημοκρατία
 • Προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων, ειδικά για νέες δεξιότητες και δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας
 • Συμβάλλετε στη μείωση της ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων
 • Υποστήριξη της καινοτομίας, της συνεργασίας και της μεταρρύθμισης
 • Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
 • Προώθηση της συνεργασίας και της κινητικότητας με τις χώρες εταίρους της ΕΕ
 • Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό, ιδίως στον αθλητισμό της βάσης

Το Erasmus + προσφέρει ευκαιρίες για:

 • Άτομα για να περάσουν μια περίοδο κινητικότητας στο εξωτερικό και να λάβουν γλωσσική κατάρτιση,
 • οργανισμοί που θα συνεργάζονται σε συνεργασίες έργων στους τομείς της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης, των σχολείων, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της νεολαίας και των ευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων.

Το Erasmus + υποστηρίζει επίσης τη διδασκαλία, την έρευνα, τη δικτύωση και τη συζήτηση πολιτικής για θέματα της ΕΕ.

Το Erasmus + περιλαμβάνει μια ισχυρή διεθνή διάσταση: συνεργασία με χώρες εταίρους, ιδίως στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της νεολαίας, μέσω θεσμικών εταιρικών σχέσεων, συνεργασίας νέων και κινητικότητας παγκοσμίως.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δηλώστε συμμετοχή ως ειδικός (expert) που θέλει να συμμετάσχει ως φυσικό πρόσωπο σε ομάδα εργασίας εκπαιδευτικού διακρατικού προγράμματος ή προγράμματος ανταλλαγών ή ως επιχείρηση που επιθυμεί να υποβάλλει ή να είναι εταίρος σε διακρατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Συμπληρώστε ένα σύντομο προσωπικό ή εταιρικό προφίλ, αναφέροντας τα ενδιαφέροντα και τον τρόπο που επιθυμείτε να συμμετέχετε στην πλατφόρμα
Γράψτε τυχόν επιπλέον στοιχεία που αφορούν την συμμετοχή σας, όπως την ιδέα σας ή συγκεκριμενοποιείστε το ενδιαφέρον σας (προαιρετικά)
=
Συμπληρώστε την ένδειξη. (προστασία από spam και bots)

el Ελληνικά
X