Δήλωση συμμετοχής στην Thessaly region PlatformΣυμπληρώστε ένα σύντομο προσωπικό ή εταιρικό προφίλ, αναφέροντας τα ενδιαφέροντα και τον τρόπο που επιθυμείτε να συμμετέχετε στην πλατφόρμα

Γράψτε τυχόν επιπλέον στοιχεία που αφορούν την συμμετοχή σας, όπως την ιδέα σας ή συγκεκριμενοποιείστε το ενδιαφέρον σας (προαιρετικά)


=



Συμπληρώστε την ένδειξη. (προστασία από spam και bots)