ΑΝΑΣΑ: Πρόγραμμα Στήριξης Επιχειρήσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΑΝΑΣΑΗ δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Θεσσαλία, με έναρξη πριν την 1/1/2019, που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19, με βάση την C(20200 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά την διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19 όπως ισχύει, την έγκριση Καθεστώτος Ενίσχυσης από την ΕΕ και το περιεχόμενο της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Η δημόσια επιχορήγηση αφορά το 50% των εξόδων της επιχείρησης στην Θεσσαλία το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000,00€. Οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης, τα Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής, η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που είναι “συγκριτική”, οι επιλέξιμοι ΚΑΔ και κάθε άλλη σχετική πληροφορία περιλαμβάνονται στην αναλυτική πρόσκληση με α/α ΟΠΣ 4584 και κωδικό 097ΚΕ που είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες:

www.thessalia-espa.gr, www.efepae.gr, www.aedep.gr, www.espa.gr,

όπου θα αναρτάται και κάθε σχετική ενημέρωση.

Το συνολικό αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης υποβάλλεται κατ’ επιλογή των δικαιούχων που θα ενταχθούν στο ΠΕΠ Θεσσαλίας, στο διάστημα από 1/1/2021 έως 31/3/2021. Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται ως  30.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠ μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλία 2014-2020.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που θα συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis από 13/10/2020 ώρα 13:00 και έως 30/10/2020 ώρα 15:00.

Η υλοποίηση της δράσης γίνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ/ΑΕΔΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες και σύνταξη και υποβολή αίτησης μπορείτε να απευθύνεστε στην

ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΚοινΣΕπ,

Ελ. Βενιζέλου 6 “Κτίριο Κισσός” 3ος όροφος,

στα emails info@synta-scoop.eu και vmpaliotas@gmail.com

και στα τηλέφωνα 2421181507 ή 6945583880.

Υπευθ. κ. Βησσάριος Μπαλιώτας

 

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

Απολύτως απαραίτητα

Είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστοχώρου. Αφορούν τις ρυθμίσεις του ιστοχώρου που τον εμφανίζουν σωστά στον υπολογιστή σας

wordpress_logged_in, wordpress_sec, wordpress_test_cookie, wp-settings1, wp-settings-time, qtrans_front_language

Συσκευής

Αφορούν πληροφορίες της συσκευής σας, της ζώνης ώρας, της διεύθυνσης ΙΡ, των σελίδων που επισκέπτεστε. Κάποια απ' αυτά ενεργοποιούνται μόνο μετά από την εγγραφή σας και την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι σας.

_ga, _gid, _gat, woocommerce_cart_hash, PHPSESSID, wp_woocommerce_session, gadwp_wg_default_dimension, gadwp_wg_default_metric, gadwp_wg_default_swmetric, gdpr

Αγοράς

Αφορούν τις αγορές που έχετε κάνει και τις προτιμήσεις σας σε προϊόντα του eshop μας

woocommerce_items_in_cart, _drip_client_6994213, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz,

Τρίτων

Παρέχουν δεδομένα στην Google analytics για την πληροφόρησή μας σχετικά με την συμπεριφορά σας σε διαφημιστικές καμπάνιες και στόχους πωλήσεων

1P_JAR, APISID, HSID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID

el Ελληνικά
X