Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις δεν μπορούν να κάνουν χρήση του εργοσήμου για τους εργάτες γης που απασχολούν. Συνεπώς θα πρέπει οι εργάτες γης που απασχολούνται σε ΚοινΣΕπ να ασφαλίζονται κανονικά στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

el Ελληνικά
X