Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Διατήρηση και διάδοση απειλούμενων τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών ή «φυλών» και στην αποτροπή διείσδυσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.
1. Παραγωγή, μεταποίηση και τυποποίηση προϊόντων αγροτοδιατροφής και προϊόντων καθαρισμού και περιποίησης σώματος που κατασκευάζονται αποκλειστικά από φυτικές πρώτες ύλες.
2. Υπηρεσίες πιστοποίησης με έμφαση στην προώθηση των βιολογικών και των μη γενετικά τροποποιημένων προϊόντων.
3. Δημιουργία δικτύου παραγωγών για την καλλιέργεια παραδοσιακών ποικιλιών και σύνδεση με την έρευνα που υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο και συναφείς φορείς.
4. Ανάπτυξη δικτύου παραγωγών και συναφών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εθελοντικές ομάδες για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (άνεργοι, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άποροι κλπ) με την υλοποίηση αντιστοίχων δράσεων.
5. Αξιοποίηση Κοινωνικών αγροκτημάτων που ανήκουν σε Δημόσιους φορείς, Εκκλησία και μοναστήρια, σε ιδιώτες ή σε συνεταιρισμούς και τα οποία παραμένουν ανεκμετάλλευτα.
6. Αξιοποίηση μικρών τεμαχίων γης εντός ή περιαστικά των πόλεων που παραχωρούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως κοινωνικοί αστικοί λαχανόκηποι.
7. Ίδρυση και λειτουργία θεματικών πάρκων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας και της τοπικής οικονομίας.

el Ελληνικά
X