2421 3 16777 | Αντωνοπούλου 167, ΤΚ 38221 Βόλος | info[at]synta-scoop.eu

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Crowfunding – ΜικροΧρηματοδοτήσεις

Ενισχύουμε, Υποστηρίζουμε, Συμμετέχουμε Χρηματοδοτούμε

Τουρισμός

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών μΜΕ

Η «χρηματοδότηση από το πλήθος» (“crowdfunding”), ή διαδικτυακή μικροχρηματοδότηση) είναι μια παλιά ιδέα, που εν μέρει βασίζεται σε συνδρομητικά επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από αιώνες.

Συνήθως αναφερόμαστε στη χρηματοδότηση κάποιου έργου /project ή κάποιας ιδέας από πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι προσφέρουν μικρά ποσά ο καθένας, αλλά από τη συμβολή όλων καλύπτεται ο οικονομικός στόχος για κάθε έργο.

Συνήθως , το crowdfunding αφορά περιπτώσεις μικρο-χρηματοδότησης από 5.000-50.000 ευρώ και δεν περιορίζεται σε επιχειρηματικές ιδέες, αλλά και στη χρηματοδότηση Life Projects για σπορ, τέχνες, ιατρικές ανάγκες, εκπαίδευση, ταξίδια, εθελοντισμό κλπ. Επίσης, το crowdfunding μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τη χρηματοδότηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών μΜΕ

 

 

 

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Προθεσμία έως 28/3/2018

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ