2421 3 16777 | Αντωνοπούλου 167, ΤΚ 38221 Βόλος | info[at]synta-scoop.eu
Επιλογή Σελίδας
  • Υποστηρίζουμε τοπικές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, προγραμμάτων ανάπτυξης και επέκτασης, σχεδίων για την απασχόληση.
  • Αξιοποιούμε προγράμματα της ΕΕ και του ΕΣΠΑ  με στόχο την αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας.
  • Δημιουργούμε δίκτυο επιχειρήσεων και συνεργασίες μεταξύ ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρηματικών ομάδων.
  • Στηρίζουμε νέες επιχειρήσεις (start up) ξεκίνημα τους με επιχειρηματικά σχέδια(business plan) , μελέτες βιωσιμότητας και αδειοδοτήσεις.