Πρόσκληση σε τακτική συνέλευση 2018

Πρόσκληση σε τακτική συνέλευση 2018

Καλούνται τα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ Συν τοις Αλλοις σε τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 6 μμ στα γραφεία της ΚΟΙΝΣΕΠ οδός Αντωνοπούλου 167 Βόλος. Θέματα:  Απολογισμός πεπραγμένων ΔΣ για το 2017 Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων 2017 Απαλλαγή...

Πρόσκληση σε τακτική συνέλευση 2018

Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής 13/3/2018

Πρακτικό συνεδρίασης της 13/03/2018 των μελών της Δ.Επιτροπής «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας «Σύν τοίς άλλοις» Στο Βόλο σήμερα την 13η Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της έδρας της ΚΟΙΝ.Σ.Επ. με την επωνυμία...