Σεμινάριο Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Δημιουργώντας μια Βιώσιμη Συνεταιριστική Επιχείρηση

Σεμινάριο 15 ωρών σε πέντε 3ωρες συναντήσεις

Εισηγητές: Βησσάριος Μπαλιώτας, Κωνσταντίνος Μίνος,
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, συνιδρυτές της ΚοινΣΕπ “Σύν τοίς Άλλοις”

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1η Ενότητα
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016. Το Γενικό πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ)

2η Ενότητα
Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Κοιν.ΣΕπ και μελών τους

3η Ενότητα
Διαμόρφωση επιχειρηματικής στρατηγικής – Business Plan

4η Ενότητα
Χρηματοδότηση: Εργαλεία και ευκαιρίες

5η Ενότητα:
Δικτύωση ΚοινΣΕπ – Συνέργειες
Καλές πρακτικές από το χώρο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Πληροφορίες – Εγγραφές: 2424 216767 & 2421 213777, στο fb: Εφόδια Καριέρας και στο email: efodiakarieras@gmail.com