Αξιοποιώντας την 25ετή εμπειρία των στελεχών μας, συζητάμε και εξερευνούμε τις καινοτόμες ιδέες, ενισχύουμε τη συνεργατικότητα και την δικτύωση φιλόδοξων προσπαθειών.

Οι συνεργασίες μας αφορούν όλο το φάσμα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου μας. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τις οργανώσεις και ομάδες παραγωγών, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους
επαγγελματίες, τους οργανισμούς ΟΤΑ, τους κοινωνικούς φορείς, τις εθελοντικές ομάδες, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονομίας και τους φορείς αλληλεγγύης που δραστηριοποιούνται στον τόπο.

Υποστηρίζουμε τοπικές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παράγουν και δημιουργούν μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, προγραμμάτων ανάπτυξης και επέκτασης, σχεδίων για την απασχόληση, έρευνες και μελέτες για πωλήσεις σε νέες αγορές. Αξιοποιούμε προγράμματα της ΕΕ και του ΕΣΠΑ με στόχο την αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας και την ενίσχυση των μικρομεσαίων μονάδων επιχειρηματικότητας.

Υποστηρίζουμε και ενισχύουμε την ανάπτυξη δικτύου επιχειρήσεων και συνεργασίες μεταξύ ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρηματικών ομάδων. Κρίσιμο σημείο στη διαδικασία της δικτύωσης θεωρείται η ανάπτυξη παραγωγικών συνεταιρισμών κάθε μορφής .

Στηρίζουμε νέες επιχειρήσεις (start up) στο ξεκίνημα τους με επιχειρηματικά σχέδια (business plan) , μελέτες βιωσιμότητας και
αδειοδοτήσεις.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για παροχή υπηρεσιών όπως η ενημέρωσή σας σε θέματα:

  • Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),
  • Θεσμικού και Κανονιστικού Πλαισίου Κ.ΑΛ.Ο.,
  • Για τα Πλεονεκτήματα και τις Υποχρεώσεις φορέων Κ.ΑΛ.Ο.,
  • Για πηγές χρηματοδότησης

Προσφέρουμε υπηρεσίες

  • Για τις τυπικές διαδικασίες ίδρυσης φορέα Κ.ΑΛ.Ο. ή επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας,
  • Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. (προμηθευτές, πελάτες, άλλους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.).

el Ελληνικά
X