2421 3 16777 | Αντωνοπούλου 167, ΤΚ 38221 Βόλος | info[at]synta-scoop.eu
Επιλογή Σελίδας
ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων από την Τ.Α σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο

ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων από την Τ.Α σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο

Στο νόμο “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι” για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο άρθρο 196 “Εκμίσθωση Ακινήτων – Παραχώρηση της χρήσης κινητών και ακινήτων των δήμων σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο“, προβλέπονται μεταξύ άλλων: Η ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων...

Διαβάστε Περισσότερα
Τι ισχύει για τις προσλήψεις προσωπικού 18-29 ετών από φορείς ΚΑΛΟ με επιδότηση

Τι ισχύει για τις προσλήψεις προσωπικού 18-29 ετών από φορείς ΚΑΛΟ με επιδότηση

Από τις 28 Ιουνίου 2018 ξεκίνησε η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα “Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών” Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται Εντάσσονται οι επιχειρήσεις ΚΑΛΟ που δεν έχουν προβεί στο προηγούμενο...

Διαβάστε Περισσότερα
Από την Πράσινη στην Μπλε Οικονομία

Από την Πράσινη στην Μπλε Οικονομία

Η «Πράσινη Οικονομία» περιγράφεται ως μια οικονομία στην οποία η οικονομική ανάπτυξη και η περιβαλλοντική ευθύνη συνεργάζονται και αλληλοενισχύονται, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν την πρόοδο στην κοινωνική ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία διαδραματίζουν κρίσιμο...

Διαβάστε Περισσότερα
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ)

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4430/2016, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ. Επ.) είναι οι αστικοί συνεταιρισμοί, που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια, όπως ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 και διαθέτουν εκ...

Διαβάστε Περισσότερα
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο)

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο)

Ως «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» ορίζεται το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της...

Διαβάστε Περισσότερα