Η ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ Κοιν.Σ.Επ προωθεί τον θεματικό τουρισμό, με έμφαση στον πολιτιστικό, γαστρονομικό και περιβαλλοντικό τουρισμό και ιδιαίτερα των περιοχών με χαμηλή τουριστική ανάπτυξη.

Οι ζωή, ο πολιτισμός, η διατροφή και γενικότερα η κουλτούρα των κατοίκων ορεινών και υποβαθμισμένων περιοχών, προκαλούν το ενδιαφέρον τουριστών που θέλουν να απολαύσουν την ηρεμία και γνησιότητα της υπαίθριου, συνδυάζοντας διακοπές με γνώση, του πολιτισμού, των διατροφικών συνθηκών και του περιβάλλοντος της περιοχής. Η αξιοποίηση των ντόπιων προϊόντων, που συχνά είναι άγνωστα στους κατοίκους των αστικών κέντρων, μαζί με τις ντόπιες συνταγές, την ιστορία και τους θρύλους της κάθε περιοχής, αποτελούν πόλους έλξης τουριστών.

Η ΚοινΣΕπ ενδιαφέρεται και προωθεί τον ήπιο τουρισμό, που δεν μεταβάλλει το οικοσύστημα της περιοχής, από περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη, ενώ προσδίδει σημαντική προστιθέμενη αξία στο εισόδημα των κατοίκων.

Ενθαρρύνονται προσπάθειες ατομικές ή συνεργατικές για δράσεις στα αντικείμενα αυτά κυρίως στην τοπική γαστρονομία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, από κατοίκους των περιοχών της υπαίθρου, κυρίως νέους που επιθυμούν να παραμείνουν στον τόπο που γεννήθηκαν ή που κατάγονται, να ξεφύγουν από την ζωή της πόλης και να ζήσουν μια ήρεμη και διαφορετική ζωή.

Η ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ διοργανώνει και υποστηρίζει ενέργειες εκπαίδευσης και ενημέρωσης των κατοίκων των ορεινών και ημιορεινών περιοχών για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την υποδοχή και εξυπηρέτηση τουριστών και επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.