2421 3 16777 | Αντωνοπούλου 167, ΤΚ 38221 Βόλος | info[at]synta-scoop.eu
Επιλογή Σελίδας

Η κοινωνική οικονομία στη Νέα Ψηφιακή Εποχή

Τι σημαίνει νέα ψηφιακή εποχή;

  • ψηφιακό βήμαΣτην νέα εποχή, με την τεχνολογία, μπορεί να αυτοματοποιηθούν το 45% των καθηκόντων που επιτελούνται στην εργασία.
  • Το 65% των παιδιών που γεννιούνται θα εργασθούν σε νέες μορφές απασχόλησης
  • Μόνο το 7% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πωλούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε άλλες χώρες μέσω του διαδικτύου
  • Η άρση των φραγμών της “τοπικοποίησης” των δεδομένων θα μπορούσε να δώσει ώθηση ύψους 8 δις ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στα πλαίσια αυτά οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αναβαθμίζονται ψηφιακά. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν πρέπει να μείνουν πίσω.

 

Το πρόγραμμα “Η Κοινωνική Οικονομία στη νέα Ψηφιακή Εποχή” οργανώνεται από την Σύν τοίς Άλλοις Κοιν.Σ.Επ, με αφορμή την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στα προγράμματα “ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ” και “ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ” του επιχειρησιακού προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, με έμφαση τις επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

11 Ιουνίου έως 15 Νοεμβρίου 2018

 

Πρόγραμμα ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημέρωση των επιχειρήσεων – επαγγελματιών για τη δυνατότητα ένταξής τους στο πρόγραμμα. Ενημερώνουμε για τις βασικές αρχές των προγραμμάτων ψηφιακής αναβάθμισης, “ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ” και “ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ“, τις επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν, τις προϋποθέσεις, τι ενέργειες χρηματοδοτούνται και το ποσό χρηματοδότησης. Περισσότερα για το Ψηφιακό Βήμα μπορείτε να δείτε εδώ..Read More

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Καθορισμός – προσδιορισμός της ψηφιακής επάρκειας της επιχείρησης Βάση της ψηφιακής αναβάθμισης της επιχείρησης είναι ο προσδιορισμός της ψηφιακής επάρκειάς της. Οι επιχειρήσεις, με βάση την ετοιμότητα και τον εξοπλισμό τους σε τεχνολογίες της νέας ψηφιακής εποχής (broadband συνδέσεις, αξιοποίηση υπηρεσιών clouding κλπ) κατατάσσονται σε τέσσερες (4) κατηγορίες. Το ΨΗΦΙΑΚΟ..Read More

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Αναγνώριση και καταγραφή των ψηφιακών αναγκών της επιχείρησης. Γίνεται λεπτομερής καταγραφή της ψηφιακής υποδομής της επιχείρησης και στην συνέχεια προτείνονται λύσεις για την ψηφιακή αναβάθμισή της. Αυτές μπορεί να αφορούν την προμήθεια νέου εξοπλισμού και λογισμικού, την δικτύωση της επιχείρησης, την προμήθεια σύνδεσης υπερυψηλής ταχύτητας στο ίντερνετ (εφόσον αυτό είναι..Read More

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου για την ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης Με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης για την ψηφιακή της αναβάθμιση, οι σύμβουλοι της Σύν τοίς Άλλοις, συντάσσουν το επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα υποβληθεί για έγκριση και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα. Στο επενδυτικό σχέδιο περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση και οι..Read More

ΥΠΟΒΟΛΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ

Υποβολή πρότασης στο αντίστοιχο πρόγραμμα για χρηματοδότηση Τελευταίο βήμα του προγράμματος είναι η υποβολή του για χρηματοδότηση. Η διαδικασία υποβολής προϋποθέτει την ολοκλήρωση των προηγουμένων σταδίων – βημάτων, όπως έχουν περιγραφεί και πρέπει να γίνει μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2018. Σε ολόκληρη την διαδικασία  η επιχείρηση θα συνεργάζεται με έναν εξειδικευμένο..Read More