Σεπτέμβριος 1992-Δεκέμβριος 1994

Προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιφερειακές περιοχές της ΕΕ. Δημιουργία και ανάπτυξη οδηγού καλής πρακτικής και εγχειριδίου εκπαίδευσης. Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος FORCE. Τα προϊόντα του σχεδίου βραβεύθηκαν από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων DGXXII με τον τίτλο “Transnational product”

Ιανουάριος 1996-1998

Ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για νέους αγροτικών και αστικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ, σχέδιο «ARKNET-The ark learning network». Περιλαμβάνονται εγχειρίδια, εκπαιδευτικό υλικό πολυμέσων (cd-rom) και εκπαίδευση από απόσταση

Σεπτέμβριος 1996-1998

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού συστήματος από απόσταση εκπαίδευσης μέσω δικτύων για εκπαιδευτές και μαθητές. Αναπτύσσεται εξυπηρετητής ιστοσελίδων από το IWB Γερμανίας, ο οποίος τροφοδοτείται από εκπαιδευτικό υλικό από τις συνεργαζόμενες χώρες μέσω συστήματος συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο. Ο εξυπηρετητής περιέχει εκπαιδευτικό υλικό από τις χώρες, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Στα πλαίσια του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ – Ανοικτή από απόσταση εκπαίδευση, σχέδιο EDUVINET-Education via networks.

Ιανουάριος 1997-2000

Ανάπτυξη αυτόνομων ενοτήτων κατάρτισης για ευρωπαίους μεταφορείς στα πλαίσια της υλοποίησης προγράμματος ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ «ROADS – training modules in the road transports» με χρήση πολυμέσων και δικτύων. Ξεκινώντας από βασική έρευνα των εκπαιδευτικών αναγκών των μεταφορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (συμμετέχουσες χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Βρετανία, Φινλανδία, Σουηδία) αναπτύσσονται εκπαιδευτικά υλικά για εκπαιδευόμενους με λίγα ή καθόλου προσόντα, προσαρμόζονται σε ευέλικτες μεθόδους εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των πολυμέσων) και τελικά εντάσσονται σε εκπαίδευση μέσω δικτύων (κυρίως Ίντερνετ). Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Λεονάρντο ντα Βίντσι με τίτλο “ROADS – Training modules in the road transports”.

Φεβρουάριος 1997-2000

Έρευνα για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών για εκπαίδευση εκπαιδευτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (πρόγραμμα «Training of the trainers» στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ). Αναπτύσσονται εκπαιδευτικά βοηθήματα για εκπαιδευτικούς με χρήση νέας τεχνολογίας στην παράδοση και γενικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαίδευση με πολυμέσα, εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστές).

Φεβρουάριος 1997-2000

Ανάπτυξη ενοτήτων κατάρτισης βασισμένων στην εργασία (μέθοδος εκπαίδευσης βασισμένης στην εργασία – work based learning) μέσω δικτύων για εκπαιδευόμενους που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν σε μικρές επιχειρήσεις. Στα πλαίσια του προγράμματος Λεονάρντο ντα Βίντσι , σχέδιο “ODTSME On demand training in very small enterprises”

1999-2001

Ανάπτυξη Κέντρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αυτόνομων ενοτήτων κατάρτισης για ευρωπαίους μεταφορείς στα πλαίσια της υλοποίησης προγράμματος ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ «ROADS in Eastern Europe» με χρήση πολυμέσων και δικτύων. Ξεκινώντας από βασική έρευνα των εκπαιδευτικών αναγκών των μεταφορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (συμμετέχουσες χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Βρετανία, Φινλανδία, Σουηδία, Ισπανία, Σλοβακία, Λιθουανία, Λετονία) αναπτύσσονται εκπαιδευτικά υλικά για εκπαιδευόμενους με λίγα ή καθόλου προσόντα, προσαρμόζονται σε ευέλικτες μεθόδους εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των πολυμέσων) και τελικά εντάσσονται σε εκπαίδευση μέσω δικτύων (κυρίως Ίντερνετ). Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Λεονάρντο ντα Βίντσι με τίτλο “ROADS in Eastern Europe”.

1999-2001

Ανάπτυξη κέντρου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Riga Technical University. Συμμετοχή στην ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (continuous education centre) του RTU. Το κέντρο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης δημιουργήθηκε από κοινοπραξία του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Μεταφορών, του Υπ. Διοίκησης της Λετονίας και του Riga Technical University. Υπεύθυνος καθηγητής RTU N. Salenieks, Διεθνής ομάδα ανάπτυξης (καθ. Stuart Cole University of North London – πλέον London Metropolitan University, Ingrid Nyman Gothia Logistics Center, Κώστας Μίνος). Θεματικά αντικείμενα: Μεταφορές, Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση.

2002-2006

Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών εκπαίδευσης στην ορθή προφορά σε 10 ευρωπαϊκές γλώσσες (speech practicing tool). Εφαρμογές αξιολόγησης της ορθής προφοράς σε συνδιασμό μητρικής και γλώσσας εκμάθησης σε 10 διαφορετικές ευρωπαϊκές γλώσσες μέσω web. Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ με τίτλο “Fluent” (www.eurofluent.net) .

2001-σήμερα

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης γνώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Learning Management System). Το σύστημα περιλαμβάνει διαχείριση Σχολών, Καθηγητών, Μαθητών και ασκήσεων – διαγωνισμάτων με 8 μορφές ασκήσεων, συμπεριλαμβανομένων και φωνητικών ασκήσεων

2001-2002

Μελέτη τελεφερίκ Πηλίου

Συμμετοχή στη μελέτης για τη δημιουργία και λειτουργία τελεφερίκ στο Πήλιο. Συμμετοχή στην ομάδα μελετητών – ερευνητών από την Αναπτυξιακή Επιχείρηση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (ΑΝΕΜ) και το Πανεπιστημίο Θεσσαλίας

2003-2011

Ανάπτυξη της μεθόδου Online English για την εκμάθηση της Αγγλικής σε όλα τα επίπεδα.

2003-2006

Ανάπτυξη ενοτήτων κατάρτισης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών για ηλεκτρονική εκπαίδευση γλωσσών. Οι ενότητες κατάρτισης αποτελούν online course για καθηγητές γλωσσών που θέλουν να αναπτύξουν μαθήματα μέσω e-learning. Το course περιλαμβάνει 4 ενότητες εκπαίδευσης με συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης. Μια δοκιμαστική εφαρμογή βρίσκεται στη δικτυακή πύλη Babelia (www.babelia.info )

2003-2006

Ανάπτυξη 6 ενοτήτων κατάρτισης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την δημιουργία υλικών και εργαλείων για ηλεκτρονική εκπαίδευση καθηγητών – δημιουργών (e-creators) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η δοκιμαστική εφαρμογή βρίσκεται στη δικτυακή πύλη eCreator (www.ecreator.org)

2003-2006

Ανάπτυξη 6 ενοτήτων κατάρτισης για την εκπαίδευση επιμορφωτών (facilitators) σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι ενότητες κατάρτισης αποτελούν ολοκληρωμένο course για επιμορφωτές σε αντικείμενα που αντιστοιχούν στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων (micro-enterprises) των χωρών της ΕΕ. (Developing learning facilitators).

2003-2005

Benchmarking system for regions

Ανάπτυξη συστήματος συγκριτικής ανάλυσης και καθιέρωσης κριτηρίων και δεικτών ποιότητας μιας περιφέρειας γνώσης. Δημιουργία εργαλείων για τη συγκριτική ανάλυση.

· Quality Guidelines for E-Learning Delivery

· Quality Guidelines for Supporting Learners and Organisations

· Quality guidelines for Learning Resource Providers

· Quality Guidelines for Learning Strategy and Innovation

Με βάση αυτά έγινε συγκριτική αξιολόγηση των περιφερειών Ponte (Italia), Andalusia (Spain) και Θεσσαλία (Ελλάδα).

Η συγκεκριμένη ανάλυση καθορίζει τη δυνατότητα στρατηγικής ανάπτυξης της Θεσσαλίας ως περιφέρειας γνώσης

Η Θεσσαλία αξιολογήθηκε ως προς τη δυνατότητα εκπλήρωσης των κριτηρίων της περιφέρειας γνώσης και προτάθηκαν μέσα και στρατηγικές ανάπτυξής της.

2004

Ανάλυση αναγκών στις μικρές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (έρευνα αναγκών και συγκριτική ανάλυση στις χώρες Ιρλανδία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ελλάδα και Πορτογαλία). Η ανάλυση περιλαμβάνει έρευνα στις χώρες και συγκριτική ανάλυση με στόχο την ανάδειξη των βασικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες σ’ ένα επιμορφωτή. Η ανάλυση βασίσθηκε σε πρωτότυπα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν σε μικρές επιχειρήσεις στις συμμετέχουσες χώρες.

2004-2007

Διερεύνηση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών μεθόδων άμεσης εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις με διαδραστική τηλεόραση (interactive TV). Ερευνητικό πρόγραμμα επέκτασης της μεθόδου εκπαίδευσης του κέντρου εκπαίδευσης της Volkswagen στην Ευρώπη (iTV)

2006

Συμμετοχή στην ομάδα σύνταξης και αναμόρφωσης της πρότασης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».

2006-2008

Ανάπτυξη υλικών και μεθοδολογιών της Ενέργειας Δ5 του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας, με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

2006-2008

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενοτήτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για ενδιάμεσα στελέχη οργανισμών κοινωνικής οφέλειας, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος e-Times «Training the intermediary management in European Social Institutions»

2007-2009

Αναπτυξη εξομοιωτή (simulator) για την εκμάθηση γλωσσών από εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού. Προβλέπεται η δημιουργία ενός εξομοιωτή που θα παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης Αγγλικών, Γαλλικών, Ισπανικών, Γερμανικών, Βουλγαρικων και Ελληνικών, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος eCLIENΤ «Virtual simulator for language learning for tourism professionals»

2011 – 2016

Ανάπτυξη εργαλείων για την παρακίνηση και επικοινωνία γυναικών που επιχειρούν στην Ευρώπη. Δημιουργία κοινότητας με πρότυπα 200 γυναίκες παραδείγματα σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (100mirrors.eu)