Απαραίτητα αναγράψτε το λόγο της τηλεσυνάντησης, την ημερομηνία και την ώρα. Σημειώστε ότι η τηλεσυνάντηση θα είναι αυστηρά διάρκειας μέχρι 40 λεπτών

el Ελληνικά
X