2421 3 16777 | Αντωνοπούλου 167, ΤΚ 38221 Βόλος | info[at]synta-scoop.eu

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Read More
  Επιχορήγηση της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών
  01/22/2018
 • Read More
  Road trip στην Ευρώπη για νέους από 18-30 ετών
  01/22/2018
 • Read More
  Καλό και δημιουργικό το 2018
  12/31/2017
 • Read More
  Στις 8 Ιανουαρίου 2018 ξεκινά το "Επιχειρούμε Έξω"
  12/30/2017
 • Read More
  Η Ελλάδα πρώτη στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ
  12/29/2017
 • Read More
  «Επιχειρούμε Έξω»
  11/21/2017
 • Read More
  Eνίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.
  11/10/2017
 • Read More
  Πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων άνεργων νέων 18-29 ετών
  11/03/2017
 • Read More
  Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός - Escrow Account
  09/13/2017
 • Read More
  Ενιαία Ταυτότητα για τα ελληνικά προϊόντα αγροδιατροφής
  09/08/2017
 • Read More
  Κατάρτιση, πρακτική άσκηση, συμβουλευτική & πιστοποίηση για νέους στο λιανικό εμπόριο
  09/07/2017
 • Read More
  Λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
  09/05/2017
 • Read More
  Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών
  09/05/2017
 • Read More
  Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό
  08/29/2017
 • Read More
  ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»
  08/29/2017
 • Read More
  Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
  08/29/2017
 • Read More
  Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»-«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»-«ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»
  08/29/2017
 • Read More
  Εξοικονομώ κατ' Οίκον
  08/29/2017

Crowfunding – ΜικροΧρηματοδοτήσεις

Ενισχύουμε, Υποστηρίζουμε, Συμμετέχουμε Χρηματοδοτούμε

Τουρισμός

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών μΜΕ

Η «χρηματοδότηση από το πλήθος» (“crowdfunding”), ή διαδικτυακή μικροχρηματοδότηση) είναι μια παλιά ιδέα, που εν μέρει βασίζεται σε συνδρομητικά επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από αιώνες.

Συνήθως αναφερόμαστε στη χρηματοδότηση κάποιου έργου /project ή κάποιας ιδέας από πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι προσφέρουν μικρά ποσά ο καθένας, αλλά από τη συμβολή όλων καλύπτεται ο οικονομικός στόχος για κάθε έργο.

Συνήθως , το crowdfunding αφορά περιπτώσεις μικρο-χρηματοδότησης από 5.000-50.000 ευρώ και δεν περιορίζεται σε επιχειρηματικές ιδέες, αλλά και στη χρηματοδότηση Life Projects για σπορ, τέχνες, ιατρικές ανάγκες, εκπαίδευση, ταξίδια, εθελοντισμό κλπ. Επίσης, το crowdfunding μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τη χρηματοδότηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών μΜΕ

 

 

 

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Προθεσμία έως 28/3/2018

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ